Województwo Podlaskie

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

Park Dworski w Krynkach


Opis:

Odnajdziemy go na niewielkim wzniesieniu. Na spacerze towarzyszyć nam będą rozłożyste konary i smukłe pnie starych lip, kasztanowców , wierzb i topoli. Założony w drugiej połowie XVII w.

Mieszkańcy Krynek nazywają to miejsce „starym parkiem”. W samej rzeczy jest stary, bowiem początki istnienia to druga połowa XVII wieku. Położony jest w południowo-zachodniej części miasteczka, niedaleko ulicy Kościelnej i cmentarza parafii rzymskokatolickiej. Usytuowany jest na niewielkim wzniesieniu, od północnego-wschodu przylegając do zalewu, w pozostałej części otoczony jest polami. Spotkamy tu stare lipy, kasztanowce, wierzby i topole o rozłożystych konarach i smukłych pniach. Brak pielęgnacji parku przez dziesięciolecia sprawił, że jego obraz zakłóciły samosiewy i liczne krzaki. Na terenie starego parku zachowały się ruiny dworku de Virionów z XIX wieku.

Zobacz również: