Województwo Podlaskie

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

Lamus plebański


Opis:

Cenny zabytek ludowego budownictwa drewnianego, jeden z nielicznych zachowanych do dziś lamusów podcieniowych w woj. podlaskim.

Lamus został zbudowany na początku XIX wieku (1818- 1820), prawdopodobnie z inicjatywy fundacji parafialnej. Położony naprzeciw plebanii, pełnił funkcje budynku gospodarczego.
Jest to budynek w całości drewniany, zbudowany na planie prostokąta w konstrukcji zrębowej i sumikowi- łątkowej o czterospadowym dachu pokrytym gontem.
Ten szerokofrontowy budynek dwukondygnacyjny posiada podcień, z którego wchodzi się do środka.
Wnętrze lamusa stanowi umiejscowiona w jego centralnej części sień, po jej północnej stronie (prawa część budynku) znajdują się dwa pomieszczenia, a po południowej stronie (na lewo od wejścia) — jedno duże pomieszczenie, w którym odnaleźć można skrzynie do przechowywania ziarna. W głębi sieni usytuowane są schody prowadzące na strych.
Lamus to dawny budynek gospodarczy. Początkowo wchodził w skład zabudowań dworskich, był przeznaczony do przechowywania cennych przedmiotów. Z biegiem czasu lamusy stawiano w zabudowaniach chłopskich w pobliżu domu, gdzie przechowywano sprzęt gospodarczy, zboże czy żywność.
Lamus plebański, drewniany z pocz. XIX wpisany jest do rejestru zabytków pod nr.: 17 (23) z 22.01.1953

Zobacz również: