Województwo Podlaskie

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

Kościół Parafialny pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Knyszynie


Opis:

XVI-wieczna, gotycko-renesansowa świątynia ufundowana przez Jana Zamoyskiego, przebudowana i przekształcona w XVIII, XIX i na pocz. XX wieku.

Został zbudowany w latach 1579-1601 z fundacji starosty knyszyńskiego Jana Zamoyskiego. Konsekrowany 21 marca 1601 jako Kościół Wszystkich Świętych przez biskupa wileńskiego Benedykta Woynę. Z czasem zmieniono wezwanie kościoła. Przez lata zmieniał się także wygląd świątyni na skutek remontów czy też odbudowy po pożarze z 1710 roku. Obecny wygląd uzyskał w latach 1900-1902. Przedłużono wówczas kościół o jedno przęsło, wybudowano wieżę oraz wykonano wewnątrz ozdobny, drewniany strop.

Zobacz również: