Województwo Podlaskie

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gródku


Opis:

Wzniesiony z inicjatywy i pod kierunkiem ks. Tadeusza Szadbeya w latach 1936-37 w stylu neoromańskim.

Stanowi przykład budownictwa kościelnego realizowanego na Białostocczyźnie w okresie międzywojennym. Jest to obiekt salowy, jednoprzestrzenny, trójdzielny i bezsłupowy.
W latach 1997-2003 przeprowadzono generalny remont świątyni. Zmieniono wówczas wielu znaczących zmian w wystroju wewnętrznym. Agnieszka Andrzejczak wykonała naścienne malowidła, a Krzysztof Gąsowski wyrzeźbił poszczególne stacje Drogi Krzyżowej.
Kościół został wpisany do rejestru zabytków 29 maja 2006 r. pod nr A-152.

Zobacz również: