Województwo Podlaskie

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

Kapliczka w Raduninie


Opis:

Drewniana kapliczka prawosławna. Należy do parafii św. Anny w Królowym Moście.

Została wzniesiona z inicjatywy Włodzimierza Mielnickiego.

Zobacz również: