Województwo Podlaskie

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

Kaplica pw. Wszystkich Świętych w Supraślu


Opis:

Zabytkowa kaplica cmentarna pw. Wszystkich Świętych, będąca niegdyś cerkwią cmentarną pw. św. Pantelejmona.

Kaplica pw. Wszystkich Świętych pochodzi z 1875 r. Jest murowana i drewniana. Prawdopodobnie murowana wieża jest obiektem znacznie wcześniejszym (pocz. XVIII w.) niż korpus (poł. XIX w.). Kaplica usytuowana na dawnym cmentarzu unickim, później prawosławnym, dziś rzymskokatolickim. Pierwotnie była to prawosławna cerkiew cmentarna p.w. św. Pantelejmona. Obecnie budynek ten, będący zabytkiem, należy do społeczności rzymskokatolickiej. Pod nawą kaplicy znajduje się grób archimandryty supraskiego monasteru – Nikodema Marcinowskiego, zmarłego w 1855 r.

Zobacz również: