Województwo Podlaskie

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

Kaplica pw. Stanisława BM w Szaciłach


Opis:

W środku Puszczy Knyszyńskiej, w malutkiej wsi Szaciły zobaczymy niewielką kaplicę. Pomysłodawcą i wykonawcą był Leszek Hlebowicz.

Niemalże w środku Puszczy Knyszyńskiej natrafimy na małą wieś Szaciły. Obok słupa z bocianim gniazdem i stodoły widzimy kaplicę św. Stanisława Biskupa i Męczennika, którą to 29 września 2007 roku pobłogosławił abp. Edward Ozorowski. Pomysłodawcą i budowniczym tej kaplicy był pan Leszek Hlebowicz, niestety zmarły w kwiecie wieku w trakcie budowy. Dziełem tegoż fundatora są również: kapliczka św. Franciszka oraz wizerunek Matki Boskiej Ostrobramskiej umieszczony na dużym głazie na skraju wsi. Kaplica należy do parafii Podlipki.

Zobacz również: