Województwo Podlaskie

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

Góra Krzyży Morowych w Studziankach


Opis:

Góra Krzyżowa to miejsce pochówku ofiar epidemii, która spowodowała wyludnienie Studzianek i Dąbrówek.

Cmentarz datowany jest na XVIII i XIX wiek.
Na górze znajduje się taras widokowy, z którego możemy poobserwować okolicę.

Zobacz również: