Województwo Podlaskie

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

Dom ogrodnika


Opis:

Został zbudowany w drugiej połowie XVIII wieku. Budynek początkowo był przeznaczony dla ogrodników pracujących w ogrodach monasteru.

Na przełomie XVIII i XIX w mnisi klasztorni, w otoczeniu ogrodu warzywnego i sadu, zbudowali dwa drewniane budynki, słuzące za mieszkania dla klasztornych ogrodników. Do dzisiaj zachował się tylko jeden, nazywany Domem Ogrodnika, z charakterystycznym łamanym dachem polskim, krytym gontem. Po latach w budynku urządzono karczmę, a w okresie międzywojennym urząd pocztowy. Ze względu na różne przeznaczenie nazywany bywa również Starą Karczmą lub Starą Pocztą. Obecnie ten zabytkowy dom jest w rękach prywatnych. Budynek jest rzadkim już przykładem drewnianego budownictwa terenów puszczańskich. Zbudowany w konstrukcji zrębowej, w typie dworku, czworoboczny, parterowy, z dwutraktowym układem pomieszczeń. Nakryty jest dachem łamanym, pokrytym gontem.
Budynek wpisany do rejestru zabytków pod nr: 32 (38) z 26.02.1953.

Zobacz również: