Województwo Podlaskie

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

Dawna szkoła powszechna


Opis:

Pierwotnie żeńska szkoła prywatna zbudowana w 1906 r. W okresie zaboru rosyjskiego prowadzono tu tajne lekcje języka polskiego i historii Polski.

Dawna szkoła powszechna w Supraślu powstała dzięki ofiarności baronowej Józefinie Zachert w 1906 roku. Była to jedyna placówka oświatowa, w której polscy nauczyciele mogli oficjalnie nauczać w języku polskim. Szkoła uczyła patriotyzmu. Najzdolniejsze dziewczęta były wysyłane na dalsze kształcenie, i stanowiły znakomitą kadrę nauczycielską w niepodległej Polsce.
Obecnie budynek przy ulicy Piłsudskiego 58 pełni funkcję ratusza miejskiego.

Zobacz również: