Województwo Podlaskie

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

Cmentarz żydowski w Krynkach


Opis:

Jeden z największych i najstarszych kirkutów na Podlasiu. Zdecydowana część kirkutu jest zniszczona, ale zachowało się kilka interesujących macew.

Został założony w 1662 roku i zajmuje powierzchnię 2,3 ha (według innego źródła 3,3 ha), na której zachowało się około 3100 nagrobków, z których najstarszy pochodzi z 1750 roku.
Nekropolia dzieli się na część starą (z nagrobkami z XVII i XVIII wieku) oraz nową (powstałą po powiększeniu cmentarza w 1840 roku).

Zobacz również: