Województwo Podlaskie

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

Cmentarz żydowski w Gródku


Opis:

Kirkut założony został w XIX wieku. Obiekt położony jest w lesie, niedaleko drogi prowadzącej do Dzierniakowa, blisko cmentarza katolickiego.

Znaczna jego część uległa poważnym zniszczeniom podczas II wojny światowej. Do dzisiejszych czasów zachowały się pojedyncze nagrobki i fragmenty grobowców. Teren został ogrodzony z powodu wielu zniszczeń, ale w dalszym ciągu zaobserwować można ślady kopania ziemi.
Według wykazu synagog, domów modlitwy, cmentarzy należących do wyznania mojżeszowego z 1952 roku cmentarz miał powierzchnię 2 hektarów.
Na cmentarzu znajduje się masowa mogiła i pomnik zamordowanych w 1943 r. przez hitlerowców 35 mieszkańców wsi Popówka (za: Dariusz Stankiewicz, Cmentarze żydowskie województwa podlaskiego, stan z 09.03.2010).

Zobacz również: