Województwo Podlaskie

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

Cerkiew pw. św. Anny w Kruszynianach


Opis:

Cerkiew znajduje się na cmentarzu prawosławnym, zlokalizowanym w północnej części wsi.

Nieistniejąca już dziś cerkiew prawosławna p.w. Zaśnięcia św. Anny, pierwotnie unicka, została wzniesiona w centralnej części cmentarza prawosławnego, położonego po tej samej stronie głównej drogi co meczet. Wybudowano ją przed 1791 rokiem z drewnianych dyli, oszalowano deskami i nakryto dwuspadowym dachem krytym gontem. Do dnia dzisiejszego nie udało się ustalić kto był jej fundatorem. Spłonęła 11 grudnia 1983 roku.
Obecnie na jej miejscu znajduje się cerkiew murowana, którą wzniesiono w latach 1984-1985. Należy do dekanatu Sokółka diecezji białostocko-gdańskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Do parafii należą 4 wsie: Kruszyniany, Łosiniany, Łużany i Rudaki. Nabożeństwa odbywają się w 3 niedziele miesiąca.

Zobacz również: