Województwo Podlaskie

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

Cerkiew pw. Narodzenia NMP w Krynkach


Opis:

Cerkiew pw. Narodzenia NMP w Krynkach została zbudowana w 1864 roku, a poświęcona 8 września 1868.

Reprezentuje styl eklektyczny (posiada elementy neoromańskie i bizantyjskie). Wewnątrz znajduje się zabytkowy ikonostas. Cerkiew została wpisana do rejestru zabytków.

Zobacz również: